Egyesület

Az egyesület célja, hogy a 20-40-es évek amerikai swing zenéhez, tánchoz és kultúrához kapcsolódó ismeretterjesztés, táncoktatási tevékenység, klubprogramok működtetése, rendezvények szervezése

  • Az egyesület célja, hogy Budapest és lehetőség szerint Magyarország lakosságának lehető legnagyobb részével megismertesse a 20-40-es évek amerikai swing zenéjét, táncát és kultúráját.
  • Az egyesület célja, hogy rendszeres lehetőséget biztosítson Budapest lakosainak, hogy rendszeresen részt tudjanak venni a 20-40-es évek amerikai swing zenéjét, táncát központba állító rendezvényeken.
  • Az egyesület célja, hogy lehetőséget biztosítson Budapest lakosainak, hogy fejlesszék swing tánctudásukat és képességeiket kortól függetlenül.
  • Az egyesület célja, hogy bemutassa Magyarországon a 20-40-es évek amerikai swing zenéjének, táncának és kapcsolódó kultúrájának nemzetközi ápolását, fejlesztését, állapotát.
  • Az egyesület célja, hogy Magyarországra hívjon elismert nemzetközi swing tánctanárokat, zenekarokat, művészeket
  • Az Egyesület tervezi különböző, a táncból kiinduló rendezvények, táncelőadások szervezését és lebonyolítását, mind a tánc népszerűsítésének mint a mozgásformának, mind a szociális-közösségi mivoltának előtérbe helyezése érdekében. Ezen felül a kultúra tágan értelmezett körében is szerepet vállal a programok szervezése terén, társterületek bevonásával (pl.: filmklub, fotókiállítás, stb…)